Julkiset rahoitus

Julkista rahoitusta ovat valtion myöntämät yritystuet ja matalakorkoiset lainat. Julkista tukea myöntävät mm. Business Finland ja ELY-keskus. Julkisia lainoja myöntää mm. Finnvera. Lisäksi julkista rahoitusta voi saada EU:n rahoitusohjelmista.

Business Finland

Business Finland on valtion organisaatio, joka myöntää rahoitusta monenlaiseen liiketoiminnan kehitykseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Sen myöntämä rahoitus on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Business Finland tarjoaa rahoitus- ja kehityspalveluita eri tarpeisiin aina yrityksen alkuvaiheista kansainvälistymisen tukemiseen. Business Finlandin tukimuotoja ovat mm. innovaatioseteli, Tempo-rahoitus ja Market Explorer -rahoitus.

ELY-keskuksen rahoitus

ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) tukee suomalaisten pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Tuen tavoite on luoda uutta liiketoimintaa ja edistää pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja innovaatioita. ELY-keskuksen rahoitus koostuu eri lähteistä, ja suurimmassa osassa avustuksia on mukana EU:n rahoitusta.

ELY-keskuksen yritysrahoitusta on mm. kehittämisavustus, jota myönnetään yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja innovaatioiden edistämiseen.

Finnveran takaukset ja lainat

Finnvera on valtion omistama rahoitusyhtiö, joka tarjoaa yrityksille takauksia ja matalakorkoisia lainoja. Finnveran tavoitteena on kohdistaa valtaosa rahoituksesta kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin ja vientiin.

Finnvera tarjoaa yrityksille rahoitusta, joka kattaa yritystoiminnan eri vaiheet aina alkuvaiheesta kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Julkisen rahoituksen asiantuntija

Me Novuksella olemme julkisen rahoituksen asiantuntijoita ja autamme yrityksiä hyödyntämään mahdollisuuksia, joita julkiset rahoituskeskukset tarjoavat. Saat meiltä ammattitaitoista palvelua, kun haluat hyödyntää julkisen sektorin rahoitusmahdollisuuksia.

Opastamme yritystäsi koko rahoitusprosessin läpi aina suunnittelusta rahoituksen hakemiseen.

Varaa tapaaminen