Mihin Tempo-rahoitus on tarkoitettu?

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 60 000 euroa ja se kattaa enintään 75 % hankkeen kustannuksista. Maksimissaan projektin kustannukset voivat olla 80 000 euroa. Rahoituksesta maksetaan myönteisen päätöksen jälkeen 70 %, ja loput 30 % maksetaan yrityksen toimitettua hankkeen loppuraportin.

Tempo-rahoituksen määrä

Tempo-rahoitus tarjoaa taloudellista tukea nuorelle yritykselle, joka on valmis kansainvälistymiseen ja jolla on kansainvälisille markkinoille uutuusarvoa tuova idea.

Tempo-rahoituksella toteutettava hanke voi sisältää mm.

  • kansainvälistymisen strategian suunnittelua
  • tutkimustyötä
  • markkinaselvitysten tekemistä, pilotointia ja testaamista
  • IPR- ja patenttiselvityksiä.

Hankkeen tavoitteena tulee aina olla kansainvälinen kasvu, ja siinä kehitettävän innovaation tulee erota kansainvälisillä markkinoilla jo olevista ratkaisuista.

Autamme sinua hakemaan rahoitusta

Tempo-rahoituksen hakeminen edellyttää tarkkaa suunnittelua ja hakemuksen laatimista huolellisesti. Autamme sinua kartoittamaan, onko Tempo-rahoitus yrityksellesi sopiva tukimuoto sekä rahoituksen hakemisessa.

Varaa tapaaminen