04.07.2023By Admin

ELY-keskuksen kehittämisavustus – Mitä hakijan tulee tietää?

ELY-keskuksen kehittämisavustus on erinomainen mahdollisuus saada apua hankkeen toteuttamiseen ja edistää yrityksen kehittymistä. Avustuksella tuetaan pk-yritysten kehittämistoimenpiteitä ja innovaatioita, joilla on mahdollisuus uudistaa ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa sekä mahdollisesti edesauttaa yrityksen kansainvälistymistä.

ELY-keskuksen kehittämisavustus on erinomainen mahdollisuus saada apua hankkeen toteuttamiseen ja edistää yrityksen kehittymistä. Avustuksella tuetaan pk-yritysten kehittämistoimenpiteitä ja innovaatioita, joilla on mahdollisuus uudistaa ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa sekä mahdollisesti edesauttaa yrityksen kansainvälistymistä.

ELY-keskuksen kehittämisavustuksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja valmistautumista. Ennen kuin ryhdyt hakemaan avustusta, on tärkeää selvittää, kuka kuuluu avustuksen kohderyhmään ja millaisia hankkeita avustuksella tuetaan sekä millaiset avustuksen saamisen ehdot ovat.

Kehittämisavustuksen kohderyhmä

Ihan ensimmäisenä tulee selvittää, onko kehittämisavustus yrityksellesi mahdollinen rahoitusmuoto. Avustuksen saamiseksi yrityksen on täytettävä tietyt ehdot, samoin kuin hankkeen, joka rahoituksella on tarkoitus toteuttaa.

Avustuksen kohderyhmänä ovat pääasiassa pk-yritykset eri toimialoilta. ELY-keskukset tarjoavat apua erityisesti niille yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun, uudistumiseen tai kansainvälistymiseen.

Avustusta voidaan myöntää pk-yritykselle, joka työllistää alle 250 henkilöä ja jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai tase enintään 43 miljoonaa euroa. Suureksi luokiteltava yritys ei saa omistaa avustusta hakevasta yrityksestä yli 25 prosenttia.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää lähes kaikkien toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden alkutuotantoon sekä maataloustuotteiden jalostukseen.

Mihin avustusta voi saada?

Avustusta voi hakea esimerkiksi kehittämistoimenpiteisiin, uusien innovaatioiden toteuttamiseen tai tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Se on tarkoitettu ennen kaikkea uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja valmisteluun.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja erottuu selkeästi yrityksen muusta liiketoiminnasta.

Rahoitettava hanke voidaan kohdistaa puhtaasti kotimaan markkinoille, mutta kansainvälistymiseen liittyvät suunnitelmat ovat hakijalle eduksi. Tuki soveltuu esimerkiksi prototyypin kehittämiseen, testaamiseen ja pilotointiin. Pelkästään palkkoja sisältävät hankkeet eivät yleensä saa rahoitusta, vaan projekteihin tulee olla budjetoituna alihankintoja.

ELY-keskuksen kehittämisavustuksessa yrityksen omavastuuosuus on 50 prosenttia. Toisin sanoen tuella voidaan kattaa korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista.

Miten ELY-keskuksen rahoitusta haetaan?

Rahoituksen hakeminen ELY-keskukselta on prosessi, joka edellyttää tarkkaa suunnittelua ja hankesuunnitelman laatimista. Tässä ovat hakuprosessin vaiheet:

Hankesuunnitelman laatiminen

Rahoitusta hakevan yrityksen tulee laatia kattava hankesuunnitelma, jossa käydään läpi suunnitellut toimenpiteet, aikataulu ja arvioidut kustannukset sekä hankkeen tavoitteet. On tärkeää, että hankesuunnitelma on selkeä, kattava ja perusteltu. Tässä vaiheessa tulee selvittää myös vaadittavan omarahoituksen riittävyys.

Hakeminen

ELY-keskuksen rahoitusta haetaan sähköisen palvelun kautta. Tässä vaiheessa yrityksen tulee jättää hakemus ja hankesuunnitelma.

Hakemuksen arviointi

ELY-keskus käy läpi saapuneet hakemukset ja arvioi niiden perusteella hankkeen toteutuskelpoisuutta. Arviointiprosessin kesto voi vaihdella riippuen hakemusten määrästä.

ELY-keskuksen päätös

ELY-keskus tekee rahoituspäätöksen hakemuksen perusteella. Päätöksessä ilmoitetaan, myönnetäänkö rahoitusta ja mikä on myönnettävän rahoituksen määrä.

Yhteenveto

ELY-keskuksen kehittämisavustuksesta voi olla merkittävää apua yrityksen kehityksessä. Se tarjoaa taloudellista tukea ja mahdollistaa asiantuntijoiden avun hankkimisen hankkeen toteuttamiseksi. Hakuprosessi vaatii kuitenkin aikaa ja huolellista suunnittelua. On tärkeää tutustua avustuksen kriteereihin ja varmistaa hankkeen täyttävän vaaditut ehdot ennen hakemuksen lähettämistä.

Haluatko keskustella ELY-keskuksen kehittämisavustuksen tai muunlaisen rahoituksen hakemisesta? Me Novuksella olemme rahoituksen asiantuntijoita, jotka auttavat löytämään yrityksellesi sopivimmat rahoitusmuodot. Ota yhteyttä ja järjestetään tapaaminen!