Innovaatioseteli - Ideasta rahoitukseen

Innovaatioseteli

Innovaatiot ovat yritysmaailmassa avainasemassa menestyksen saavuttamiseksi. Yrityksillä onkin monesti takaraivossaan hyviä ideoita uuden liiketoiminnan luomiseksi tai vanhan kasvattamiseksi, mutta ongelmaksi muodostuu usein vähäinen aika sekä pula resursseista. Ideat jäävät aihioiksi tai niitä kehitetään ajatuksen tasolla vähän pidemmälle, mutta idean varsinainen kehitystyö jää toteuttamatta.

Uusien ideoiden kehittämistä varten Business Finlandilla on rahoitusinstrumentti, jota kutsutaan innovaatioseteliksi. Tässä blogissa kerromme tarkemmin, mikä on innovaatioseteli, kenelle se on tarkoitettu ja miten sitä haetaan.

Mikä on innovaatioseteli?

Innovaatioseteli on Business Finlandin myöntämä tuki, jonka avulla yritykset voivat edistää innovaatioitaan ja kehityshankkeitaan, joilla on potentiaalia kansainvälistymiseen. Innovaatioseteli antaa yritykselle mahdollisuuden hankkia oman innovaatio-hankkeen tueksi ulkopuolista asiantuntija-apua ja osaamista, jota yrityksellä itsellään ei ole.

Setelin arvo on enimmillään 6 000 euroa ja 100 prosenttia ostettujen palveluiden arvolisäverottomasta määrästä. Se voidaan käyttää esimerkiksi innovaatiohankkeiden konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin. Yritykselle voidaan myöntää innovaatioseteli vain kerran.

Innovaatiosetelin tarkoitus on kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Siksi sitä ei myönnetä esimerkiksi jo markkinoilla olevan tuotteen kehittämiseen eikä sellaisen tuotteen tai palvelun kehittämiseen, joka on tulossa vain yrityksen omaan käyttöön.

Innovaatiosetelin ehdot

Innovaatiosetelin saamiseksi on olemassa tietyt ehdot, jotka yritysten tulee täyttää. Tässä ovat keskeisimmät ehdot, jotka on otettava huomioon innovaatiosetelin hakemisessa:

  • Innovaatioseteliä hakevan yrityksen tulee olla yhtiömuotoinen pieni tai keskisuuri yritys. Esimerkiksi toiminimelle tai suurelle yritykselle tukea ei myönnetä.
  • Yrittäjän tulee olla ollut päätoiminen yrittäjä rahoitusta hakevassa yrityksessä vähintään kolme kuukautta ennen innovaatiosetelin hakemista, tai yrityksessä tulee olla vähintään yksi kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta. Huomioi, että ainoastaan toisen näistä ehdoista tarvitsee täyttyä innovaatiosetelin saamiseksi.
  • Yrityksen Suomen Asiakastiedon Rating Alfan tulee olla vähintään A.
  • Innovaatioseteliä voi hakea projektille, joka on selkeästi innovatiivinen. Kehitettävällä tuotteella tai palvelulla tulee olla potentiaalia kansainväliseen kasvuun.
  • Innovaatiosetelin tarkoitus on ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttäminen. Siksi setelin voi käyttää konsultointi-, tutkimus- tai asiantuntijapalveluiden hankintaan. Seteliä ei voi käyttää esimerkiksi materiaalikustannuksiin tai laitteiden hankintaan.
  • Setelin saamisen esteenä ovat myös aiemmin myönnetty innovaatioseteli, tai jos yritykselle on kuluvana tai edellisenä vuonna myönnetty muuta Business Finlandin rahoitusta.

Mihin innovaatiosetelin voi käyttää?

Kun innovaatiosetelin perusasiat ovat selvillä, voimme pureutua siihen, millaisia hankkeita innovaatiosetelillä voidaan toteuttaa. 

Innovaatiosetelillä voidaan hankkia ulkopuolisia asiantuntijapalveluita yrityksen uuteen innovaatioon liittyen. Setelillä voidaan ostaa monenlaista palvelua, joka liittyy innovaation kehitystyöhön. 

Innovaatiosetelillä voidaan esimerkiksi edistää idean konseptointia. Ulkopuoliset asiantuntijat voivat auttaa yritystä jalostamaan idean toimivaksi ja kilpailukykyiseksi konseptiksi. Heidän osaamisensa ja kokemuksensa avulla yritys saa uutta näkökulmaa ja neuvoja siihen, miten ideaa voidaan kehittää edelleen ja miten se voi vastata parhaiten markkinoiden tarpeisiin.

Innovaatiosetelillä voidaan toteuttaa myös idean tuotteistusta. Asiantuntijat auttavat yritystä muokkaamaan innovaation tuotteeksi, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Innovaatiosetelin avulla yritys voi myös hankkia apua idean kaupallistamiseen liittyviin asioihin. Asiantuntijat voivat auttaa yritystä suunnittelemaan liiketoimintasuunnitelman, joka perustuu uuteen innovaatioon.

Lisäksi innovaatioseteliä voidaan käyttää IPR-oikeuksien suojaamiseen liittyvään neuvontaan. Asiantuntijat auttavat yritystä arvioimaan innovaation IPR-potentiaalia, antavat neuvoja immateriaalioikeuksien suojaamiseen liittyvissä asioissa ja auttavat tekemään suunnitelman immateriaalioikeuksien suojaamiseksi.

Miten innovaatioseteliä haetaan?

Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandin oman sähköisen asiointipalvelun kautta. Yrityksen kannattaa hakea tukea yhdessä palveluntarjoajan kanssa, sillä näin hakemus saadaan vastaamaan parhaiten hankkeen tavoitteita.

Autamme sinua rahoituksen hakemisessa ja hiomme yhteistyössä kanssasi ideastasi toimivan kokonaisuuden. Lisäksi olemme tukenasi kaikissa jatkorahoituksen vaiheissa auttaen löytämään sopivan rahoituksen idean viemiseksi käytännön tasolle.

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Yhteydenttolomake


ELY-keskuksen kehittämisavustus - Mitä hakijan tulee tietää?

ELY-keskuksen kehittämisavustus on erinomainen mahdollisuus saada apua hankkeen toteuttamiseen ja edistää yrityksen kehittymistä. Avustuksella tuetaan pk-yritysten kehittämistoimenpiteitä ja innovaatioita, joilla on mahdollisuus uudistaa ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa sekä mahdollisesti edesauttaa yrityksen kansainvälistymistä.

ELY-keskuksen kehittämisavustuksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja valmistautumista. Ennen kuin ryhdyt hakemaan avustusta, on tärkeää selvittää, kuka kuuluu avustuksen kohderyhmään ja millaisia hankkeita avustuksella tuetaan sekä millaiset avustuksen saamisen ehdot ovat.

Kehittämisavustuksen kohderyhmä

Ihan ensimmäisenä tulee selvittää, onko kehittämisavustus yrityksellesi mahdollinen rahoitusmuoto. Avustuksen saamiseksi yrityksen on täytettävä tietyt ehdot, samoin kuin hankkeen, joka rahoituksella on tarkoitus toteuttaa.

Avustuksen kohderyhmänä ovat pääasiassa pk-yritykset eri toimialoilta. ELY-keskukset tarjoavat apua erityisesti niille yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun, uudistumiseen tai kansainvälistymiseen.

Avustusta voidaan myöntää pk-yritykselle, joka työllistää alle 250 henkilöä ja jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai tase enintään 43 miljoonaa euroa. Suureksi luokiteltava yritys ei saa omistaa avustusta hakevasta yrityksestä yli 25 prosenttia.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää lähes kaikkien toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden alkutuotantoon sekä maataloustuotteiden jalostukseen.

Mihin avustusta voi saada?

Avustusta voi hakea esimerkiksi kehittämistoimenpiteisiin, uusien innovaatioiden toteuttamiseen tai tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Se on tarkoitettu ennen kaikkea uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja valmisteluun.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja erottuu selkeästi yrityksen muusta liiketoiminnasta.

Rahoitettava hanke voidaan kohdistaa puhtaasti kotimaan markkinoille, mutta kansainvälistymiseen liittyvät suunnitelmat ovat hakijalle eduksi. Tuki soveltuu esimerkiksi prototyypin kehittämiseen, testaamiseen ja pilotointiin. Pelkästään palkkoja sisältävät hankkeet eivät yleensä saa rahoitusta, vaan projekteihin tulee olla budjetoituna alihankintoja.

ELY-keskuksen kehittämisavustuksessa yrityksen omavastuuosuus on 50 prosenttia. Toisin sanoen tuella voidaan kattaa korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista.

Miten ELY-keskuksen rahoitusta haetaan?

Rahoituksen hakeminen ELY-keskukselta on prosessi, joka edellyttää tarkkaa suunnittelua ja hankesuunnitelman laatimista. Tässä ovat hakuprosessin vaiheet:

Hankesuunnitelman laatiminen

Rahoitusta hakevan yrityksen tulee laatia kattava hankesuunnitelma, jossa käydään läpi suunnitellut toimenpiteet, aikataulu ja arvioidut kustannukset sekä hankkeen tavoitteet. On tärkeää, että hankesuunnitelma on selkeä, kattava ja perusteltu. Tässä vaiheessa tulee selvittää myös vaadittavan omarahoituksen riittävyys.

Hakeminen

ELY-keskuksen rahoitusta haetaan sähköisen palvelun kautta. Tässä vaiheessa yrityksen tulee jättää hakemus ja hankesuunnitelma.

Hakemuksen arviointi

ELY-keskus käy läpi saapuneet hakemukset ja arvioi niiden perusteella hankkeen toteutuskelpoisuutta. Arviointiprosessin kesto voi vaihdella riippuen hakemusten määrästä.

ELY-keskuksen päätös

ELY-keskus tekee rahoituspäätöksen hakemuksen perusteella. Päätöksessä ilmoitetaan, myönnetäänkö rahoitusta ja mikä on myönnettävän rahoituksen määrä.

Yhteenveto

ELY-keskuksen kehittämisavustuksesta voi olla merkittävää apua yrityksen kehityksessä. Se tarjoaa taloudellista tukea ja mahdollistaa asiantuntijoiden avun hankkimisen hankkeen toteuttamiseksi. Hakuprosessi vaatii kuitenkin aikaa ja huolellista suunnittelua. On tärkeää tutustua avustuksen kriteereihin ja varmistaa hankkeen täyttävän vaaditut ehdot ennen hakemuksen lähettämistä.

Haluatko keskustella ELY-keskuksen kehittämisavustuksen tai muunlaisen rahoituksen hakemisesta? Me Novuksella olemme rahoituksen asiantuntijoita, jotka auttavat löytämään yrityksellesi sopivimmat rahoitusmuodot. Ota yhteyttä ja järjestetään tapaaminen!


Julkinen yritysrahoitus: 10 faktaa

Julkinen rahoitus koostuu valtion myöntämistä suorista yritystuista, joita myöntävät esimerkiksi Business Finland ja ELY-keskus. Lisäksi julkista rahoitusta ovat valtion myöntämät matalakorkoiset lainat sekä EU:n innovaatio- ja kehitysohjelmat.

Tässä blogikirjoituksessa esittelemme kymmenen tärkeää faktaa julkisesta yritysrahoituksesta.

1. Rahoituksen tarkoitus

Yritystuet ovat avuksi, kun yritys tarvitsee rahaa esimerkiksi innovaatioiden toteuttamiseen, liiketoimintansa kehittämiseen tai pilotointiprojekteihin. Tuen tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita sekä laajentumaan kansainvälisille markkinoille. Lisäksi sillä voidaan pyrkiä luomaan uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua.

2. Julkisen rahoituksen lähteet

Julkista yritysrahoitusta tarjoavat eri organisaatiot, ja erilaisiin tarkoituksiin on olemassa omia rahoitusinstrumenttejaan. Tyypillisimpiä ovat ELY-keskuksen ja Business Finlandin rahoitukset. Rahoitus voi olla suoria avustuksia tai lainaa. Avustukset ovat rahoitusmuotoja, joita ei yleensä tarvitse maksaa takaisin, kun taas lainat edellyttävät takaisinmaksua sovitun ajanjakson aikana.

3. Rahoitusinstrumentit

Rahoitusinstrumentin valinta riippuu hankkeen luonteesta, yrityksen tarpeista ja rahoituksen ehdoista. Esimerkiksi Business Finlandilla on useita eri avustusmuotoja, joista osa on tarkoitettu uusille ja osa vanhemmille yrityksille.

Esimerkiksi innovaatioseteli on suunnattu uusien innovaatioiden kehittämiseen ja Tempo-rahoitus start-up yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. ELY-keskuksen kehittämisavustuksella puolestaan voidaan kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yritykselle uutta liiketoimintaa. ELY-keskuksella on myös omat tukimuodot esimerkiksi maaseudun yritysrahoitukseen.

4. Rahoituksen kohderyhmä

Usein julkinen yritysrahoitus on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat taloudellista tukea toimintansa kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea eri toimialoille. Rahoituksen saanti voi rahoitusinstrumentista riippuen edellyttää yrityksen täyttävän tiettyjä kriteerejä esimerkiksi yrityksen iän tai luottoluokituksen suhteen.

5. Hakuprosessi

Julkisen yritysrahoituksen hakuprosessit vaihtelevat rahoitusinstrumenttien mukaan. Kaikkia tukia varten on laadittava hakemus, jonka laajuus ja sisältö riippuvat haettavasta rahoituksesta. Yleensä hakemuksessa selvitetään mm. mitä hanketta varten tukea ollaan hakemassa ja mitkä ovat hankkeen tavoitteet. Lisäksi hakemuksessa saatetaan pyytää selvittämään esimerkiksi hankkeen budjetti ja aikataulu. On tärkeää tutustua tarkasti rahoitusohjelman ehtoihin ja aikatauluihin sekä täyttää hakemus huolellisesti ja täsmällisesti.

6. Kilpailu

Useat yritykset kilpailevat samoista rahoituslähteistä, joten julkisen rahoituksen saaminen voi olla kilpailtu prosessi. Siksi on tärkeää osata esitellä hakemuksessa tarkasti hankkeen innovatiivisuutta ja taloudellista potentiaalia. Laadukas hakemus, joka vastaa selkeästi rahoitusohjelman tavoitteita, parantaa mahdollisuuksia rahoituksen saamiseen.

7. EU:n rahoitusohjelmat

Kenties vähemmän tunnettuja julkisen tuen muotoja ovat EU:n tarjoamat kehitys- ja innovaatiorahoitusohjelmat yrityksille. EU:n ohjelmista voi saada merkittävää taloudellista tukea erilaisiin kehityshankkeisiin.

8. Avustusten osuus hankkeissa

Julkista avustusta hakiessa kannattaa huomioida, että yleensä avustuksen saaminen edellyttää hankkeessa käytettävän myös muuta rahoitusta. Esimerkiksi ELY-keskuksen kehittämisavustuksen ehtona on, että omarahoituksen osuus on 50 % hankkeen koosta. Business Finlandin Tempo-rahoituksessa omarahoitusosuus on 25 %. Business Finlandin innovaatiosetelissä avustuksen osuus sen sijaan on 100 % ostettujen palvelujen määrästä.

9. Rahoituspolku

Usein julkisen rahoituksen hakeminen ei rajoitu yhteen erilliseen instrumenttiin, vaan yrityksen liiketoiminnan tai innovaation kehittämiseen voidaan hakea rahoitusta useasta lähteestä työn eri vaiheisiin. Tällöin puhutaan rahoituspolusta. Rahoituspolku kannattaa suunnitella mahdollisuuksien mukaan jo ennen ensimmäisen avustuksen hakemista.

10. Rahoituksen haasteet

Julkisen yritysrahoituksen hakeminen voi olla aikaa vievää ja vaatia resursseja. Kilpailu rahoituslähteistä voi olla kovaa, ja rahoitusinstrumentit voivat sisältää tiukkoja ehtoja. Siksi on tärkeää tehdä hakuprosessi huolellisesti ja hyödyntää tarvittaessa asiantuntija-apua. Rahoitusohjelmat ja niiden ehdot voivat muuttua ajan myötä, joten asiantuntijoilta saa myös aina ajantasaista tietoa.

Mitkä ovat yrityksesi rahoitustarpeet?

Julkinen yritysrahoitus on tärkeä resurssi yritysten kasvun ja kehityksen tukemisessa. Sen avulla yritykset voivat saada tarvitsemaansa taloudellista tukea eri kehityshankkeisiin. Huolellinen valmistautuminen, laadukas hakemus ja selkeät tavoitteet parantavat mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Mikäli haluat kuulla tarkemmin, mikä rahoituslähde olisi juuri sinun yrityksellesi sopiva vaihtoehto, ota meihin yhteyttä ja keskustellaan yrityksesi tarpeista.