22.06.2023By Admin

Julkinen yritysrahoitus: 10 faktaa

Julkinen yritysrahoitus on tärkeä työkalu yritysten tukemiseen ja niiden kasvun sekä innovaatioiden edistämiseen. Se tarjoaa yrityksille niiden tarvitsemaa taloudellista tukea toiminnan kehittämiseen. Julkisen sektorin rahoitusmuodot tarjoavat useita mahdollisuuksia eri toimialoille ja yrityksille. 

Julkinen rahoitus koostuu valtion myöntämistä suorista yritystuista, joita myöntävät esimerkiksi Business Finland ja ELY-keskus. Lisäksi julkista rahoitusta ovat valtion myöntämät matalakorkoiset lainat sekä EU:n innovaatio- ja kehitysohjelmat.

Tässä blogikirjoituksessa esittelemme kymmenen tärkeää faktaa julkisesta yritysrahoituksesta.

1. Rahoituksen tarkoitus

Yritystuet ovat avuksi, kun yritys tarvitsee rahaa esimerkiksi innovaatioiden toteuttamiseen, liiketoimintansa kehittämiseen tai pilotointiprojekteihin. Tuen tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita sekä laajentumaan kansainvälisille markkinoille. Lisäksi sillä voidaan pyrkiä luomaan uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua.

2. Julkisen rahoituksen lähteet

Julkista yritysrahoitusta tarjoavat eri organisaatiot, ja erilaisiin tarkoituksiin on olemassa omia rahoitusinstrumenttejaan. Tyypillisimpiä ovat ELY-keskuksen ja Business Finlandin rahoitukset. Rahoitus voi olla suoria avustuksia tai lainaa. Avustukset ovat rahoitusmuotoja, joita ei yleensä tarvitse maksaa takaisin, kun taas lainat edellyttävät takaisinmaksua sovitun ajanjakson aikana.

3. Rahoitusinstrumentit

Rahoitusinstrumentin valinta riippuu hankkeen luonteesta, yrityksen tarpeista ja rahoituksen ehdoista. Esimerkiksi Business Finlandilla on useita eri avustusmuotoja, joista osa on tarkoitettu uusille ja osa vanhemmille yrityksille.

Esimerkiksi innovaatioseteli on suunnattu uusien innovaatioiden kehittämiseen ja Tempo-rahoitus start-up yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. ELY-keskuksen kehittämisavustuksella puolestaan voidaan kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yritykselle uutta liiketoimintaa. ELY-keskuksella on myös omat tukimuodot esimerkiksi maaseudun yritysrahoitukseen.

4. Rahoituksen kohderyhmä

Usein julkinen yritysrahoitus on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat taloudellista tukea toimintansa kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea eri toimialoille. Rahoituksen saanti voi rahoitusinstrumentista riippuen edellyttää yrityksen täyttävän tiettyjä kriteerejä esimerkiksi yrityksen iän tai luottoluokituksen suhteen.

5. Hakuprosessi

Julkisen yritysrahoituksen hakuprosessit vaihtelevat rahoitusinstrumenttien mukaan. Kaikkia tukia varten on laadittava hakemus, jonka laajuus ja sisältö riippuvat haettavasta rahoituksesta. Yleensä hakemuksessa selvitetään mm. mitä hanketta varten tukea ollaan hakemassa ja mitkä ovat hankkeen tavoitteet. Lisäksi hakemuksessa saatetaan pyytää selvittämään esimerkiksi hankkeen budjetti ja aikataulu. On tärkeää tutustua tarkasti rahoitusohjelman ehtoihin ja aikatauluihin sekä täyttää hakemus huolellisesti ja täsmällisesti.

6. Kilpailu

Useat yritykset kilpailevat samoista rahoituslähteistä, joten julkisen rahoituksen saaminen voi olla kilpailtu prosessi. Siksi on tärkeää osata esitellä hakemuksessa tarkasti hankkeen innovatiivisuutta ja taloudellista potentiaalia. Laadukas hakemus, joka vastaa selkeästi rahoitusohjelman tavoitteita, parantaa mahdollisuuksia rahoituksen saamiseen.

7. EU:n rahoitusohjelmat

Kenties vähemmän tunnettuja julkisen tuen muotoja ovat EU:n tarjoamat kehitys- ja innovaatiorahoitusohjelmat yrityksille. EU:n ohjelmista voi saada merkittävää taloudellista tukea erilaisiin kehityshankkeisiin.

8. Avustusten osuus hankkeissa

Julkista avustusta hakiessa kannattaa huomioida, että yleensä avustuksen saaminen edellyttää hankkeessa käytettävän myös muuta rahoitusta. Esimerkiksi ELY-keskuksen kehittämisavustuksen ehtona on, että omarahoituksen osuus on 50 % hankkeen koosta. Business Finlandin Tempo-rahoituksessa omarahoitusosuus on 25 %. Business Finlandin innovaatiosetelissä avustuksen osuus sen sijaan on 100 % ostettujen palvelujen määrästä.

9. Rahoituspolku

Usein julkisen rahoituksen hakeminen ei rajoitu yhteen erilliseen instrumenttiin, vaan yrityksen liiketoiminnan tai innovaation kehittämiseen voidaan hakea rahoitusta useasta lähteestä työn eri vaiheisiin. Tällöin puhutaan rahoituspolusta. Rahoituspolku kannattaa suunnitella mahdollisuuksien mukaan jo ennen ensimmäisen avustuksen hakemista.

10. Rahoituksen haasteet

Julkisen yritysrahoituksen hakeminen voi olla aikaa vievää ja vaatia resursseja. Kilpailu rahoituslähteistä voi olla kovaa, ja rahoitusinstrumentit voivat sisältää tiukkoja ehtoja. Siksi on tärkeää tehdä hakuprosessi huolellisesti ja hyödyntää tarvittaessa asiantuntija-apua. Rahoitusohjelmat ja niiden ehdot voivat muuttua ajan myötä, joten asiantuntijoilta saa myös aina ajantasaista tietoa.

Mitkä ovat yrityksesi rahoitustarpeet?

Julkinen yritysrahoitus on tärkeä resurssi yritysten kasvun ja kehityksen tukemisessa. Sen avulla yritykset voivat saada tarvitsemaansa taloudellista tukea eri kehityshankkeisiin. Huolellinen valmistautuminen, laadukas hakemus ja selkeät tavoitteet parantavat mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Mikäli haluat kuulla tarkemmin, mikä rahoituslähde olisi juuri sinun yrityksellesi sopiva vaihtoehto, ota meihin yhteyttä ja keskustellaan yrityksesi tarpeista.