01.08.2023By Admin

Innovaatioseteli – Ideasta rahoitukseen

Innovaatiot ovat yritysmaailmassa avainasemassa menestyksen saavuttamiseksi. Yrityksillä onkin monesti takaraivossaan hyviä ideoita uuden liiketoiminnan luomiseksi tai vanhan kasvattamiseksi, mutta ongelmaksi muodostuu usein vähäinen aika sekä pula resursseista.

Innovaatioseteli

Innovaatiot ovat yritysmaailmassa avainasemassa menestyksen saavuttamiseksi. Yrityksillä onkin monesti takaraivossaan hyviä ideoita uuden liiketoiminnan luomiseksi tai vanhan kasvattamiseksi, mutta ongelmaksi muodostuu usein vähäinen aika sekä pula resursseista. Ideat jäävät aihioiksi tai niitä kehitetään ajatuksen tasolla vähän pidemmälle, mutta idean varsinainen kehitystyö jää toteuttamatta.

Uusien ideoiden kehittämistä varten Business Finlandilla on rahoitusinstrumentti, jota kutsutaan innovaatioseteliksi. Tässä blogissa kerromme tarkemmin, mikä on innovaatioseteli, kenelle se on tarkoitettu ja miten sitä haetaan.

Mikä on innovaatioseteli?

Innovaatioseteli on Business Finlandin myöntämä tuki, jonka avulla yritykset voivat edistää innovaatioitaan ja kehityshankkeitaan, joilla on potentiaalia kansainvälistymiseen. Innovaatioseteli antaa yritykselle mahdollisuuden hankkia oman innovaatio-hankkeen tueksi ulkopuolista asiantuntija-apua ja osaamista, jota yrityksellä itsellään ei ole.

Setelin arvo on enimmillään 6 000 euroa ja 100 prosenttia ostettujen palveluiden arvolisäverottomasta määrästä. Se voidaan käyttää esimerkiksi innovaatiohankkeiden konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin. Yritykselle voidaan myöntää innovaatioseteli vain kerran.

Innovaatiosetelin tarkoitus on kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Siksi sitä ei myönnetä esimerkiksi jo markkinoilla olevan tuotteen kehittämiseen eikä sellaisen tuotteen tai palvelun kehittämiseen, joka on tulossa vain yrityksen omaan käyttöön.

Innovaatiosetelin ehdot

Innovaatiosetelin saamiseksi on olemassa tietyt ehdot, jotka yritysten tulee täyttää. Tässä ovat keskeisimmät ehdot, jotka on otettava huomioon innovaatiosetelin hakemisessa:

  • Innovaatioseteliä hakevan yrityksen tulee olla yhtiömuotoinen pieni tai keskisuuri yritys. Esimerkiksi toiminimelle tai suurelle yritykselle tukea ei myönnetä.
  • Yrittäjän tulee olla ollut päätoiminen yrittäjä rahoitusta hakevassa yrityksessä vähintään kolme kuukautta ennen innovaatiosetelin hakemista, tai yrityksessä tulee olla vähintään yksi kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta. Huomioi, että ainoastaan toisen näistä ehdoista tarvitsee täyttyä innovaatiosetelin saamiseksi.
  • Yrityksen Suomen Asiakastiedon Rating Alfan tulee olla vähintään A.
  • Innovaatioseteliä voi hakea projektille, joka on selkeästi innovatiivinen. Kehitettävällä tuotteella tai palvelulla tulee olla potentiaalia kansainväliseen kasvuun.
  • Innovaatiosetelin tarkoitus on ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttäminen. Siksi setelin voi käyttää konsultointi-, tutkimus- tai asiantuntijapalveluiden hankintaan. Seteliä ei voi käyttää esimerkiksi materiaalikustannuksiin tai laitteiden hankintaan.
  • Setelin saamisen esteenä ovat myös aiemmin myönnetty innovaatioseteli, tai jos yritykselle on kuluvana tai edellisenä vuonna myönnetty muuta Business Finlandin rahoitusta.

Mihin innovaatiosetelin voi käyttää?

Kun innovaatiosetelin perusasiat ovat selvillä, voimme pureutua siihen, millaisia hankkeita innovaatiosetelillä voidaan toteuttaa. 

Innovaatiosetelillä voidaan hankkia ulkopuolisia asiantuntijapalveluita yrityksen uuteen innovaatioon liittyen. Setelillä voidaan ostaa monenlaista palvelua, joka liittyy innovaation kehitystyöhön. 

Innovaatiosetelillä voidaan esimerkiksi edistää idean konseptointia. Ulkopuoliset asiantuntijat voivat auttaa yritystä jalostamaan idean toimivaksi ja kilpailukykyiseksi konseptiksi. Heidän osaamisensa ja kokemuksensa avulla yritys saa uutta näkökulmaa ja neuvoja siihen, miten ideaa voidaan kehittää edelleen ja miten se voi vastata parhaiten markkinoiden tarpeisiin.

Innovaatiosetelillä voidaan toteuttaa myös idean tuotteistusta. Asiantuntijat auttavat yritystä muokkaamaan innovaation tuotteeksi, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Innovaatiosetelin avulla yritys voi myös hankkia apua idean kaupallistamiseen liittyviin asioihin. Asiantuntijat voivat auttaa yritystä suunnittelemaan liiketoimintasuunnitelman, joka perustuu uuteen innovaatioon.

Lisäksi innovaatioseteliä voidaan käyttää IPR-oikeuksien suojaamiseen liittyvään neuvontaan. Asiantuntijat auttavat yritystä arvioimaan innovaation IPR-potentiaalia, antavat neuvoja immateriaalioikeuksien suojaamiseen liittyvissä asioissa ja auttavat tekemään suunnitelman immateriaalioikeuksien suojaamiseksi.

Miten innovaatioseteliä haetaan?

Innovaatioseteliä haetaan Business Finlandin oman sähköisen asiointipalvelun kautta. Yrityksen kannattaa hakea tukea yhdessä palveluntarjoajan kanssa, sillä näin hakemus saadaan vastaamaan parhaiten hankkeen tavoitteita.

Autamme sinua rahoituksen hakemisessa ja hiomme yhteistyössä kanssasi ideastasi toimivan kokonaisuuden. Lisäksi olemme tukenasi kaikissa jatkorahoituksen vaiheissa auttaen löytämään sopivan rahoituksen idean viemiseksi käytännön tasolle.

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Yhteydenttolomake