Venture capital

Venture capital -sijoitukset ovat ammattimaisten sijoittajien rahoitusta, jossa rahoitetaan yleensä alkavan vaiheen yrityksiä, joilla on selkeää kasvupotentiaalia. Sijoituksia tehdään yleensä venture capital -rahastojen kautta. Rahastot voivat muodostua sekä yksityisistä että julkisista sijoittajista. 

Enkelisijoittajat

Enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä tai ryhmiä, jotka sijoittavat pääomaa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin. Heillä on yleensä henkilökohtainen kiinnostus yritykseen, johon he sijoittavat. Enkelisijoittajat eivät tarjoa pelkästään rahallista tukea, vaan auttavat usein yritystä myös kokemuksensa, osaamisensa ja verkostojensa avulla. Tyypillisesti enkelisijoittaja saa osuuden yrityksestä vastineeksi sijoituksestaan.

Varaa tapaaminen